فردا هجدهم تیر روز ادبیات کودک و نوجوان است. به همین مناسبت ما امروز در کتابخانه با همکاری بچه‌ها به طراحی پیام این روز پرداختیم و در آخر آن‌ را در کتابخانه نصب کردیم.
محل اجرا: کتابخانه بامن بخوان سرپل ذهاب
مربی: شکوفه امیریان