در ابتدای ورود، کودکان به کتابخوانی پرداختند. سپس، فیل‌های کاغذی که خانم براهویی کتابدار این مرکز تهیه کرده بودند را پانچ کردند. بعد، آن‌ها را رنگ‌آمیزی و به همدیگر متصل کردند تا ریسه‌ی المر تکمیل شود. در آخر، کودکان مشغول بازی با اسباب‌بازی‌های فکری شدند.

محل اجرا: عشایر زاهدان، روستای حرماگی