جمعه روز جهانی کودک بود، بچه‌ها به همین مناسبت نقاشی با موضوع روز جهانی کودک کشیدند و ریسه‌هاایی از کودکان کاغذی درست کردیم و در کتابخانه نصب کردیم.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان سرپل ذهاب