حین بلندخوانی: امروز همراه خانم امیری و همکاری خواهرشان، به مدرسه ادب رفتیم و برای کلاس اول، دو کتاب چه و چه و چه یه بچه و مرغ سرخ پاکوتاه را بلندخوانی کردیم. چند نفر از کودکان بسیار ذوق‌زده بودند و ایستاده به کتاب گوش می‌کردند. به مناسبت نوروز، برای بچه‌ها سفره هفت‌سین چیده بودند و کیکی به شکل پرچم ایران درست کرده بودند.

بعد از بلندخوانی: به کمک بچه‌ها با کاغذ رنگی گل درست کردیم. بچه‌ها کیک خوردند و مشغول رقص و پای‌کوبی شدند. در پایان هدایایی را به عنوان هدیه نوروز به بچه‌ها دادیم.

مربیان: شکوفه امیری و تینا محمدی

محل اجرا: سرپل ذهاب، مدرسه ادب، کلاس اول