کتاب جم جمک برگ خزون نوشته‌ی ثمین باغچه‌بان را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی دانش‌آموزان به ساخت پوستر مشغول شدند.

مربیان: رامش، شه بخش

محل اجرا: دبستان بهشت

بیشتر بخوانید: