اول با بچه‌ها درباره‌ی اینکه سایه‌ها چطور تشکیل می‌شوند صحبت کردیم. بعد با چراغ قوه‌ی گوشی‌ام برای بچه‌ها سایه درست کردم و هر کدام از آن‌ها که دوست داشتند آمدند و با دستشان یک شکلی با سایه ساختند.
بعد کتاب جک و سایه‌ی شگفت انگیزش نوشته‌ی تام پرسیوال را بلندخوانی کردم. بچه‌ها واقعا جذب کتاب و تصاویرش شده بودند و از چشمانشان می شد فهمید که چقدر کتاب را دوست دارند.
بعد از بلندخوانی به هر کدام یک برگه دادم و از آن‌ها خواستم آن برگه را به چهار قسمت تقسیم کنند، فکر کنند که دوست دارند سایه‌ی شگفت انگیز آن‌ها چطوری باشد؟ خودشان رو نقاشی کنند و سایه‌ی شگفت انگیزشان را که دارد کار متفاوتی انجام می دهد. بچه‌ها شروع به نقاشی کردند و بسیار از این داستان لذت برده بودند.
در حین نقاشی با یگدیگر درباره‌ی جک و کارهایی که سایه‌اش انجام می‌داد صحبت می‌کردند، به سایه‌هایی که می‌کشیدند می‌خندیدند و واقعا لذت می بردند.
مربی: مونا جمشیدی
محل اجرا: خانه مادر و کودک ناصر خسرو ملک شهر اصفهان