امروز تعدادی از بچه‌های گروه سنی ۹ تا ۱۲سال دختر و پسر در کتابخانه حضور داشتند و بعد از کمی مطالعه آزاد، بازی و سرگرمی تصمیم گرفتیم فعالیت حقوق کودک را با آن‌ها کارکنیم.
اول آن‌ها را به چند دسته‌ تقسیم کردیم و برای آن‌ها فرضیه‌ای مطرح کردیم. که در یک جزیره دورافتاده هستید بدون امکانات فکر کنید به چه چیزهای نیاز دارید و آرزوهای خود را دسته‌بندی کنید. بعد از ده دقیقه همگی نیازها و آرزوهای خود را لیست کردند، البته دراین‌بین ما توضیحاتی راجع به پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را برایشان ارائه دادیم.
بعدازاینکه لیست بچه‌ها را جمع کردیم با کمک خود بچه‌ها آن‌ها را موردبررسی و گفت‌وگو قراردادیم.
جالب بود بچه‌ها به خیلی چیزهایی که در پیمان‌نامه، در مورد حقوق کودکان وجود داشت اشاره کردند و به زبان ساده خواستار بعضی از حقوق خود بودند و در آخر نیز تصمیم گرفتیم آن را به‌صورت روزنامه دیواری در بیاریم تا در کتابخانه نصب کنیم و بچه‌های دیگر از آن استفاده کنند.
مربیان: زارعی و خاطری
محل اجرا: کتابخانه با من بخوان ریجاب، شهرستان دالاهو، استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید: