حل جدول و رنگ آمیزی جادوی رنگ، سرپل ذهاب، خرداد 97

حل جدول و رنگ آمیزی جادوی رنگ

هدف من این است که بچه‌ها لابه‌لای انجام فعالیت‌های مختلف زمانی را به مطالعه مجلات و حل جدول اختصاص دهند.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان سرپل ذهاب