بلندخوانی کتاب خرس‌های تو رختخواب و شب طوفانی و ترسناک با دانش‌آموزان پیش‌دبستانی

ابتدا تصویر روی جلد به دانش‌آموزان نشان داده شد و از آن‌ها در خصوص تصویر سوالاتی پرسیده شد. که دانش‌آموزان مشاهدات خود را بیان کردند سپس نام کتاب، نویسنده و تصویرگر بیان گردید و در ادامه بلندخوانی انجام گردید.

دانش‌آموزان با دقت وعلاقه به داستان گوش می‌دادند و به سوالات پاسخ می‌دادند در پایان داستان از آن‌ها پرسیده شد آیا تا به حال از چیزی ترسیده‌اند یا اصلا ترسیدن از چیزی کار درستی است؟ که هر دانش‌آموز نظر خود را بیان کرد.

مربی: معصومه رازیان

محل اجرا: دبستان عترت، زابل، سیستان وبلوچستان

بیشتر بخوانید: