فعالیت قبل از بلندخوانی: ابتدا ترانه “من نوشتم باران”  برای بچه‌ها پخش شد و همه با هم لذت همراه با آرامش را تجربه کردیم و سپس واژه‌ها و اصطلاحات را ( که قبلا رو یک برگه نوشته شده بود )همراه با کار دستی خرگوش شاه کار کردیم. کار با پرسش و باز خورد از طرف بچه‌ها انجام می‌شد که خیلی موثر بود.

بلندخوانی: درحین بلندخوانی به واژه‌هایی که یاد گرفته بودند با هیجان اشاره می‌کردند و تلاش می‌کردند ادامه داستان را حدس بزنند.

بعد از بلندخوانی: کپی‌های شعر خَرگوش را به همه دادیم و همراه با پخش ترانه شعر را اجرا کردیم.

در آخر بچه‌ها یک خرگوش  را با لباسی از برگ و گل به صورت کار گروهی انجام دادند.

مشاهدات: جو کلاس خیلی خوب فعال و شاد بود.

در کار گروهی ابتدا اختلافاتشان زیاد است ولی کم کم به تقسیم کار و همراهی بیشتر رسیدند و من  متوجه شدم که کار گروهی همراهی، صمیمیت و نهایتا خوشحالی را در جمع کودکان بیشتر می‌کند.

مربی: طاهره مدی