فعاليت قبل از بلندخوانی: ابتدا ترانه “من نوشتم باران”  براي بچه‌ها پخش شد و همه با هم لذت همراه با آرامش را تجربه كرديم و سپس واژه‌ها و اصطلاحات را ( كه قبلا رو يك برگه نوشته شده بود )همراه با كار دستي خرگوش شاه کار کردیم. كار با پرسش و باز خورد از طرف بچه‌ها انجام مي‌شد كه خيلي موثر بود.

بلندخواني: درحين بلندخواني به واژه‌هایي كه ياد گرفته بودند با هيجان اشاره مي‌كردند و تلاش مي‌كردند ادامه داستان را حدس بزنند.

بعد از بلندخواني: كپي‌هاي شعر خَرگوش را به همه داديم و همراه با پخش ترانه شعر را اجرا كرديم.

در آخر بچه‌ها يك خرگوش  را با لباسي از برگ و گل به صورت كار گروهي انجام دادند.

مشاهدات: جو كلاس خيلي خوب فعال و شاد بود.

در كار گروهي ابتدا اختلافاتشان زياد است ولي كم كم به تقسیم كار و همراهي بيشتر رسيدند و من  متوجه شدم كه كار گروهي همراهي، صميميت و نهايتا خوشحالي را در جمع كودكان بيشتر می‌کند.

مربی: طاهره مدی