قبل از بلندخوانی: اوریگامی خانواده خرگوش که از قبل درست کرده بودم روی میز گذاشتم تا بچه‌ها نظر و حدس‌هاشون رو درباره آن‌ها و کتاب بگویند.

هنگام بلندخوانی: توضیح لغات ناملموس و پرسش و پاسخ‌هایی راجب به سیر داستان

بعد از بلندخوانی: آموزش ساختن اوریگامی خرگوش.

یک مارپیچ از داستان خرگوش کشیدم و کپی کردم و به بچه‌ها دادم کنند تا هم رنگ‌آمیزی کنند و هم آن را حل کنند.

مربی: بهار مشفق