کتاب خرگوش کوچولوی غمگین با توجه با تصادف یکی از دانش‌آموزان که منجر به فوت برادر دوساله‌اش شده بود این کتاب‌خوانده شد.

از دانش‌آموزان سؤال شد آیا تابه‌حال غمگین شده‌اید؟ چه موقع غمگین می‌شوید؟ که جواب‌های متعددی دادند. ازجمله مواقعی که مادرم دعوا می‌کند. یکی گفت: وقتی درسم را بلد نیستم و… سپس از آن‌ها سؤال شد وقتی غمگین هستید دوست دارید چه کسی کنارتان باشد؟ و چه‌کار کنید؟ بعضی مامان و بعضی دوستشان را گفتند.

در پایان از دانش‌آموزی که برادرش را ازدست‌داده بود دلجویی شد.

مربی: زهرا مرادقلی

محل اجرا: مدرسه دخترانه نجمه زهک، زابل، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: