نوشتن انشاء و خلاصه کردن کتاب برای پایه‌ی پنجم ابتدایی
آموزگار: علی عرب مارکده
محل اجرا: دبستان منتظرالقائم، تبرک سفلی، بازفت، چهارمحال و بختیاری