بلندخوانی کتاب داستانک‌های خرگوش حکیم نوشته‌ی: محمدهادی محمدی برای دانش‌آموزان پایه‌ی ششم و اجرای نمایش برای فعالیت بعد از بلندخوانی.

آموزگار: فریده توکلی

محل اجرا: دبستان لاله انقلاب، پاکدشت