کتاب داستانک‌های نخودی، نخودی وآینه‌ها

فعالیت انجام‌شده:
کار با محیط‌زیست اکوسیستم جنگل
انجام کاردستی و نقاشی توسط کودکان
در پایان قصه‌گویی داستان توسط کودکان

مربی: خدیجه افشون
محل اجرا: پایگاه بسیج بلوار عباسپور، سیرجان

بیشتر بخوانید: