کتاب داستانک‌های نخودی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‌ها مشغول به ساخت کاردستی شدند.

مربی: خانم افشون

محل اجرا: کتابخانه نبی اکرم، سیرجان

بیشتر بخوانید: