از کودکان پرسیدیم آیا تابه‌حال گنج پیدا کرده‌اند؟ جواد، پارمیس، امیرعلی و دیگران گفتند: باغچه حیاط خانه‌هایشان را کنده‌اند و سکه و پول پیدا کرده‌اند!

معصومه گفت: خاله، توی این باغچه هم می‌شود گنج پیدا کرد؟ یک بیلچه به ریحانه دادیم و از او خواستیم تا باغچه را بکند و ببیند آیا گنج پیدا می‌کند؟ در حال کندن باغچه، نوک بیلچه به چیزی برخورد، همه از جا بلند شدند و گفتند گنج! سپس شروع به حدس زدن کردند. یکی گفت: سیب‌زمینی. دیگری گفت: سنگ سفید و دیگران هم حدس‌هایی زدند، تا اینکه ریحانه گنج را بیرون آورد. همه گفتند: کوزه عمو کوکو! برای آن‌ که بفهمند کوزه پر است یا خالی، آن را تکان دادند اما دیدند مانند کوزه عمو کوکو خالی است.

روز خوبی همراه کودکان داشتیم.

مربیان: اسدنژاد و انگوری

بیشتر بخوانید: