بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، گوگ‌تپه، دی ۹۶
قبل از بلندخوانی، جلد کتاب را به بچه‌ها نشان دادیم و پس از خواندن نام کتاب، نویسنده و مترجم در مورد عنوان کتاب بحث کردیم. اینکه موضوع کتاب چه چیزی می‌تواند باشد و تصاویر روی جلد مربوط به چه کسانی در کتاب خواهد بود هرکدام از بچه‌ها نظرات متفاوتی داشتند. سپس خواندن کتاب را شروع کردیم در حین خواندن کتاب، بچه‌ها قسمت‌هایی از متن کتاب را که تکرار می‌شدند را به‌ همراه من بلندبلند می‌خواندند و لذت می‌بردند. در پایان در مورد چگونگی استفاده دوباره از وسایل دور ریختنی و ساخت اشیا و کاردستی‌های زیبا بحث و تبادل نظر شد.
کتابدار: شیدا رسولی
کتابخانه حامی روناکی مکریان گوکتپه استان آذربایجان غربی