کتاب افسانه‌ی درخت خرما و بزی بازآفرینی: محمدهادی محمدی را بلندخوانی کردیم. نمایش کتاب توسط دانش‌آموزان پایه‌ی ششم اجرا شد.

آموزگار: فاطمه میرمحمد کاشی

محل اجرا: دبستان لاله های انقلاب، پاکدشت