مراحل بلندخوانی:

اول در مورد تمیز بودن دست‌ها صحبت کردیم و دانش‌آموزان کف و پشت دست‌ها و نوک انگشتانشان را با دقت نگاه می‌کردند.

همچنین در رابطه با اینکه چند بار در روز دست خود را می‌شویند پرسش و پاسخ انجام شد و نتیجه بر این شد که اکثر دانش‌آموزان موقع خوردن تغذیه در مدرسه دست‌هایشان را نمی‌شورند و بر این باورند که آن‌ها تمیز هستند. حدود دو سوم آن‌ها گفتند: فقط دست‌هایشان را در نوبت صبح، ظهر و شب می‌شورند.

هنگامی‌که داستان را بلندخوانی می‌کردیم دانش آموزان علاوه بر گوش دادن به داستان به کثیفی و میکروب‌های قابل‌مشاهده در نوک انگشتانشان پی برده بودند و با دقت نگاه کرده و با دست‌های شخصیت داستان مقایسه می‌کردند.

شماری از کودکان با ناخن‌های بلند به کلاس آمده بودند که ما ناخن‌گیر به کلاس برده و فقط از یکی از دانش آموزان خواستیم که ناخن خود را کوتاه کند و متوجه شود که قادر به این کار بوده و منتظر نباشد مادرشان باید این کار را برای آن‌ها انجام دهد.

در پایان کودکان باعلاقه‌ی خیلی زیادی دست‌های کثیف و تمیز نقاشی کردند. قابل‌ذکر است که اکثر دانش آموزان دست‌های کثیف را با اشک و دست‌های تمیز را با خنده و گل به تصویر کشیده بودند.

هچنین در آخر کلاس توجهمان به یکی از دانش‌آموزان جلب شد که بر روی زمین نشت و با دستمال‌کاغذی زیر میز خود را تمیز کرد.

مربیان: خانم‌ها راشدی، نعمتی

بیشتر بخوانید: