کتاب دویدم و دویدم را خواندیم. اول از بچه‌ها پرسیدم چند تا شغل نام ببرند و هرکدام درباره‌ی شغل پدرشان توضیح بدهند. یکی راننده‌ی اتوبوس بود و درباره‌ی مشکلات این شغل صحبت کرد.

بعد از بلندخوانی گروه‌بندی کردم و به هر گروه یک نقاشی دادم البته چون سنشان کم است، کمی مشکل به وجود آمد ولی با پادرمیانی من به خیر گذشت.

با خمیر شکل‌هایی از قصه‌هایی که شنیده‌اند را درست کردند و برای دوستانشان داستان‌ها را یادآوری کردند.

در آخر هم نمایش شغل‌هایی را که شنیده بودند را بازی کردند.

مربی: فریبا دهمرده

محل اجرا: منزل مربی، زابل

بیشتر بخوانید: