کتاب معدن زغال‌سنگ کجاست؟ را برای دانش‌آموزان پایه‌ی اول بلندخوانی کردم. چون تعداد بچه‌ها کم بود و همه تسلط بر نقاشی‌های کتاب داشتند برایشان جالب بود.

هر چه را می‌خواندم توی عکس‌ها دنبال پیدا کردن آن بودند. حتی گیسوی نسیم، گرمای آفتاب، قوقولی خروس و…. و به دلیل دقت زیادی که داشتند سؤال‌هایی از توی نقاشی‌ها پیدا می‌کردند و می‌پرسیدند که حتی من هم متوجه آن‌ها نشده بودم.

جالب این بود که همه نشسته بودند یک‌دفعه دیدم هم دراز کشیده‌اند.

صفحات آخر کتاب راکمی خلاصه کردم تا خسته نشوند.

مربی: مرضیه کیخاه

محل اجرا: دبستان شاهد، زاهدان، لرستان منطقه کرکی

بیشتر بخوانید: