اه‌اندازی موقت کتابخانه‌ای در #بازفت برای تحویل کیف‌های کتاب به آموزگاران
در آینده کتابخانه‌ای کودک‌محور در بازفت راه‌اندازی خواهد شد.

کتابخانه کودک محور _ چهارمحال و بختیاری