نمایش و خواندن کتاب رفتم به باغی توسط دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی پایه اول

نکته قابل‌توجه این داستان زود یادگرفتن بچه‌ها و خواندنشان به‌صورت ریتمیک و همزادپنداری و توجه به جزییات تصاویر کتاب بود.

مربی: مرضیه حسینی

محل اجرا: مدرسه استثنایی امید، زاهدان