فعالیت قبل از بلندخوانی:

در صفحه اول کتاب نقطه‌ای هست که بچه‌ها باید تا ده بشمارند و بعد نقطه سیاه صفحه رو با دقت نگاه کنند ونه فقط برای بچه‌ها برای من هم جالب بود.

حین بلندخوانی:

کتاب را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و در مورد ترکیب رنگ‌ها صحبت کردیم.

بعد از بلندخوانی:

به ساخت عروسک انگشتی پرداختیم و با کاغذ روباه درست کردیم (اوریگامی)

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه بامن بخوان سرپل ذهاب

بیشتر بخوانید: