ابتدا رنگ‌های اصلی را از بچه‌ها پرسیدم بعد در مورد رنگ مورد علاقه هرکدام از آن‌ها سوال کردم. در مورد رنگ‌های ترکیبی، رنگ‌های مکمل و رنگ‌های مخالف بحث شد که این کار با استفاده از چرخه رنگ که روی تخته بود انجام گرفت. با استفاده از آب‌رنگ رنگ‌های ترکیبی را به آن‌ها نشان دادم. بعد از بلندخوانی کتاب که طبق دستنامه صورت گرفت اوریگامی روباه توسط بچه‌ها درست شد. این کتاب برای خود من نیز بسیار جالب بود.

مربی: ماهو

محل اجرا: دبستان علامه مجلسی، روستای حاجی آباد، پاکدشت ورامین، تهران