اولین جلسه آموزشی مدرسه حاجی آباد در دوره‌ی تابستان برگزار شد. این برنامه با هدف توانمندسازی نیروهای بومی جهت آموزش صحیح و کارآمد و همچنین ترویج کتاب و کتابخوانی در بین کودکان منطقه برگزارخواهد شد. لذا مربیانِ انجمن آموزشی حمایتی کودکان محمودآباد، در اولین حضور خود در مدرسه حاجی آباد، در راستای اجرای طرح “با من بخوان” که یکی از برنامه‌های مورد نظر در منطقه می‌باشد، کتاب “روزی که همه چیز خوب می‌شود” را با این هدف که کودک با خواندن اثر به همراه دیدن تصاویر زیبا با سه نکته یعنی تکثیر گیاه به کمک گرده افشانی، اعتماد کردن و عمل به قول آشنا شود، بلندخوانی کردند و در ادامه مرتبط با کتاب، کاردستی گل قاصدک را کودکان در گروه های ۲ نفره به کمک مربیان ساختند.

و در آخر با یک بستنی خنک در این هوای داغ تابستان از کودکان پذیرایی شد.