بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود.

برای سه‌پایه پیش‌دبستانی، پایه‌های اول و دوم و سوم ابتدایی بلندخوانی کردیم.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

برای کودکان صدای حیواناتی که در مزرعه زندگی می‌کنند را گذاشتم و از آن‌ها خواستم بگویند که محل زندگی حیواناتی که صدایشان را شنیدند کجاست؟ همچنین آوای همه حیوانات را پرسیده و گفتم که خودشان هم تکرار کنند.

فعالیت حین بلندخوانی:

توجه کودکان را به تصویرهای کتاب جلب کرده و سوالاتی از قبیل اینکه چه می‌بینند و اینکه ممکن است چه اتفاقاتی بیافتد و نظرات آن‌ها پرسیده شد.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بازی و نمایش داستانی که خوانده شد و همچنین نشان دادن توالی رخدادها که خود کودکان انجام می‌دادند. البته رخدادهای کتاب به‌صورت نقاشی شده و روی مقوایی چسبانده و نقاشی هر قسمت از رخدادها جداگانه بود که خود بچه‌ها با نشان دادن و گفتن که این نقاشی کدام قسمت داستان بود.

بچه‌ها از بازی و نمایش بعد از بلندخوانی خیلی لذت بردند همچنین رنگ‌آمیزی هم داشتن که جز فعالیت‌های بعد از بلندخوانی بود.

بیشتر بخوانید: