کتاب خانم زری به گردش می‌رود نوشته‌ی محمدهادی محمدی را بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی به نقاشی دسته‌جمعی پرداختیم.

مربی: گلاویژ احمدی

محل اجرا: مهدکودک ویستا، ثلاث

بیشتر بخوانید: