صبح به نظافت و مرتب کردن کتابخانه با همکاری بچه‌ها و انجام بازی‌های فکری و درست کردن دستبندهای زیبا پرداختیم.
ظهر با بچه‌ها فن بیان کار شد با بلندخوانی همگانی کتاب زمانه صلح
ابتدا برای بچه‌ها سخت بود که با صدای بلند کتاب بخوانند ولی به‌مرور بهتر و بهتر شدند.
تشکر فراوان از امیر که مسئولیت تمرین نمایش بر عهده ایشان است.
محل اجرا: کتابخانه بامن بخوان سرپل ذهاب
مربی: شکوفه امیریان