ساخت عروسک‌های نمایشی با دانش‌آموزان پایه‌ی ششم

آموزگار: فاطمه میرمحمد کاشی

محل اجرا: دبستان لاله های انقلاب، پاکدشت