کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم. بچه‌ها اول خیلی ساکت بودند و می‌گفتند ما از وحشی‌ها می‌ترسیم ولی در قسمتی که از آن‌ها خواسته شد تا وحشی بشوند همه از آن حالت ترس درآمدند و ‌گفتند ادامه‌اش را بخوانید و از داستان لذت بردند.

برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‌ها را گروه‌بندی کردم و نقاشی‌ها را به آن‌ها دادم و اول پررنگ کردن و بعد رنگش زدن و در آخر قیچی‌اش کردن و من هم در قسمت کارهای بچه‌ها چسباندم.

مربی: مهدوی فر

محل اجرا: مدرسه خیام، ایرانشهر

بیشتر بخوانید: