کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها برای پنج‌پایه‌ی پیش‌دبستان، اول، دوم، سوم و چهارم ابتدایی بلندخوانی کردیم.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

گفت‌وگو و صحبت در مورد رویش گیاهان، اینکه برای رشد هر گیاهی به چه چیزهایی نیاز است، شناخت حیوانات وحشی و اینکه آیا تابه‌حال حیوانات وحشی را از نزدیک دیده‌اند و نشان دادن چند حیوان وحشی و نام بردن حیوان و اینکه آوای حیوان چه جوری است.

فعالیت حین بلندخوانی:

کتاب را بلندخوانی کرده و ورق به ورق کتاب، بچه‌ها سوال می‌پرسیدند و سوال می‌کردم.

آیا شما هم این‌جور بازی‌هایی انجام می‌دهید و شیطنت هنگام بازی دارید؟
چرا این حیوانات این شکلی هستند و اینکه شبیه کدام حیوانی است که شما دیده‌اید، آیا واقعاً جنگل درست شد تو اتاق پسرک یا اینکه خواب می‌دید خلاصه پرسش و پاسخ فراوانی داشتند.

در آخر اینکه شام هنوز گرم بود پس زمان زیادی طول نکشیده بود. کودکان اظهار داشتند که آن‌ها هم در بعضی مواقع تنبیه می‌شوند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

نقاشی حیوانات وحشی که تو کتاب دیده بودند و اینکه شبیه کدام حیوانی‌ است که آن‌ها دیده‌اند. گفتن اولین حرف اسم آن حیوان و نوشتن زیر نقاشی که به عهده بزرگ‌ترشان بود.

برای بچه‌های بزرگ‌تر نوشتن داستان تخیلی با نقاشی آن و یا نوشتن یکی از خواب‌هایی که دیده‌اند.

مربی: پوران نجم دینی

محل اجرا: پیش‌دبستانی و دبستان مهر و ماه کرانی اوز فارس