در نوبت صبح، بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها برای پسرهای ۱۰-۷ سال، که با استقبال بسیار زیاد آن‌ها رو به رو شد.  برای فعالیت بعد از بلند خوانی نیز بچه‌ها ماسک وحشی‌ها را ساختند و نمایش کتاب را بازی کردند.

در نوبت بعدازظهر، کتاب سکه‌ی طلا برای دختران ۱۰-۷ سال بلندخوانی شد که مورد استقبال زیاد دختران قرار گرفت و برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‎ها توالی داستان را روی برگه‌های A3  که از قبل به هم وصل شده بود نقاشی کردند. سپس کارگاه آواورزی شروع شد و به دلیل غیبت تعدادی از بچه‌ها به تکرار جلسات قبل پرداختیم.