آموزش سوادپایه و کشیدن نقاشی با بچه‌های پیش دبستانی

مربی: حمیرا پورکاظمی

محل اجرا: موسسۀ توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران