کتاب سکه طلا را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی از دانش‌آموزانم خواستم که نقاشی کتاب‌خوانده شده را بکشند.

مربی: هاجر زمینی

محل اجرا: دبستان صائب کوشال، روستا سیاهگوراب پایین محله، لاهیجان

بیشتر بخوانید: