بعد از خواندن کتاب «سکه طلا»، شاگردانم نقاشی کتاب را کشیدند. همچنین کتاب «دویدم و دویدم» را نیز همراه با بچه­های کلاس اول و دوم خواندیم.

آموزگار: هاجر زمینی

محل اجرا: دبستان صائب کوشال، روستا سیاهگوراب پایین محله، لاهیجان