مراحل کار: نشستن در قسمت سواد لولوپی و بلندخوانی داستانک

هدف: آشنا شدن با مفاهیم بزرگ و کوچک و دور و نزدیک

فعالیت: انجام دادن کاربرگ مربوط به داستانک

واکنش: زمانی که با کودکان در مورد گنج صحبت می‌کردیم، مصطفی گفت: گنج طلا و سکه و الماس می‌باشد، آرین گفت: آدم باید یک نقشه داشته باشد تا با کمک آن بتوان گنج را پیدا کرد، محمدرضا گفت: گنج در جزیره‌ها وجود دارد باید برویم آن‌جا زمین را بکنیم تا به گنج برسیم. محمدآرمیا گفت: گنج فقط طلا و سکه و الماس نیست که برای آدم‌ها باشد، گنج در حیوانات هم وجود دارد مثلاً گنج روباه غذا است وگنج لاک پشت لاک آن می‌باشد.

همچنین برای درک بهتر کودکان از اینکه اجسام در فاصله نزدیک بزرگ و در فاصله دور کوچک دیده می‌شوند، پنجره کلاس را بازکردیم یک صندلی گذاشتیم که کودکان بهتر ببینند، کارخانه‌ای در فاصله دور را نشان دادیم که دارای دو لامپ بود از کودکان رنگ لامپ‌ها را می‌پرسدیم تا مطمئن شویم لامپ‌ها را دیده‌اند، از آن‌ها می‌پرسدیم لامپ‌ها کوچک هستند یا بزرگ؟ می‌گفتند کوچک، علت آن را پرسیدیم که نمی‌دانستند، به آن‌ها توضیح دادیم، چون از ما دور می‌باشند کوچک دیده می‌شوند بعد از آن لامپ داخل کلاس را نشان دادیم که گفتند بزرگ چون به ما نزدیک است.

از ظرف‌هایی در سایزهای مختلف به کودکان نشان دادیم، کوچک و بزرگ بودن آن‌ها را پرسیدیم که خیلی خوب جواب می‌دادند.

مربیان: اسدنژاد و جعفری

بیشتر بخوانید: