مراحل بلندخوانی: برای آماده کردن ذهن کودکان و زمینه‌سازی برای شروع درس، داستانک قبلی را مرور کردیم. همه‌ی کودکان ماجراهای داستانک قبلی را بلد بودند و این مسئله نشان می‌داد که ذهنشان برای شنیدن داستانک جدید آماده است.

سپس برای فضاسازی و ایجاد انگیزه، کاردستی کوزه عمو کوکو را که از قبل آماده کرده بودیم به کودکان نشان دادیم و از ایشان درباره آن سؤال پرسیدیم. کودکان با دیدن کوزه عمو کوکو، خیلی هیجان‌زده شدند و بلافاصله دور کوزه حلقه زدند. هر کدام با دقت کوزه را بررسی می‌کردند و می‌خواستند در آن را باز کنند. ما مانع شدیم و قبل از باز کردن درِ کوزه، برای آن‌ها این سؤال را مطرح کردیم که حدس بزنند داخل کوزه چیست؟ ایشان آنچه را که فکر می‌کردند بیان کردند. بعضی ‌گفتند سکه و طلا، بعضی شمشیر و بعضی مجسمه، حتی یکی از کودکان به اسباب‌بازی طلا اشاره کرد.

در مرحله بعد، از ایشان خواستیم تا به داستانک خوب گوش دهند تا متوجه شوند داخل کوزه چه چیزی است. سپس داستانک یکم را برای‌شان بلندخوانی کردیم. هنگام بلندخوانی خیلی با دقت و جدیت گوش می‌دادند. جالب بود که حالت کنجکاوی در چهره‌شان نمایان بود. حتی وقتی صدای لولوپی را شنیدند شگفت‌زده شدند.
بعد از بلندخوانی پیرامون متن این سؤال‌ها را مطرح کردیم:

۱٫ چرا سار‌سار و مرمر خانم مخالف بودند کوزه را بشکنند؟
۲٫ چرا مرمر خانم می‌گفت کوزه را باید سرجایش برگردانیم؟
۳ . داخل کوزه چه چیزی بود و چه صدایی از آن می‌آمد؟

کودکان به همه سؤال‌ها به خوبی پاسخ دادند. حتی یک نفر هنگامی که پاسخ سؤال آخر را می‌داد جواب را با لحنی غمگین گفت. بعد از آن در کوزه را باز کردیم و خمیربازی‌هایی را که از قبل داخل کوزه قرار داده بودیم به کودکان دادیم و از ایشان خواستیم تا لولوپی را طبق تصورخودشان درست کنند. آن‌ها هم بر اساس تصوری که در ذهنشان از لولوپی داشتند، با خمیر بازی آن را درست کردند. سپس برگه‌های دست‌ورزی را به عنوان فعالیت بعدی به کودکان دادیم تا کامل کنند.
مربیان: عبدااله‌زاده، راشدی، فصیحی

بیشتر بخوانید: