مراحل: قبل از شروع داستانک جدید با کودکان رسم چوب خط از ۱ تا ۵  را مرور کردیم و بعد از مرور مطالب گذشته ادامه اعداد از ۵ تا ۱۰ را هم به آن‌ها آموزش دادیم. سپس به جهت درک بهتر دانش‌آموزان از کلاس به داستانک هشتم اشاره‌ای نمودیم. بعد از گفت‌وگو درباره داستانک گذشته، ادامه‌ی آن را در داستانک نهم برای کودکان بلندخوانی کردیم. که کودکان هم به آن گوش سپردند. بعد از آن از کودکان پیرامون متن داستانک سوال پرسیدیم. از جمله:

۱- چه کسی اول از همه به خانه گوشبال رسید؟

۲- برای کمک به لولو پی قرار شد چه کنند؟

۳- آن‌ها درباره عمو کوکو چه گفتند؟

که کودکان هم جواب همه سوالات را با دقت دادند. آن‌ها زمان اشاره داستان به علاقه سیاهک به لولوپی خوششان آمده بود و حس کردیم که کودکان هم به لولوپی علاقه‌مند شده‌اند. همچنین زمان صحبت از عمو کوکو با حالت خیلی سرزنش باری این جمله کتاب را تکرار کردند. سپس بعد از بلندخوانی و پرسش و پاسخ درباره آن خانم نعمتی مسوول کتابخانه برای آن‌ها از کتابخانه صحبت کرد. در مرحله بعد به کودکان سودوکو را آموزش دادیم و برای آن‌ها مثال‌هایی زدیم. برای یادگیری بهتر به آن‌ها ماه و ستاره دادیم تا با کمک کفپوش‌ها این کار را تمرین کنند. در آخر به کودکان برگه‌های کارورزی دادیم تا آن را کامل کنند.

مربیان: شریفی مقدم، عبدالله‌زاده، راشدی، فصیحی

بیشتر بخوانید: