ساخت و نمایش عروسک‌های دست‌کشی با همکاری دانش‌آموزان پایه ششم در کلاس.

مربی: محبوبه شاهسون

محل اجرا: دبستان حدیث، قرچک