مراحل: با توجه به اتمام فصل زمستان و فرا رسیدن فصل زیبای بهار و رویش گل‌ها و گیاهان کتاب بنفشه‌های عمو نوروز را جهت بلندخوانی برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی انتخاب کرده و دوجلسه (تاریخ:۱۳۹۶/۱۲/۱۹ بلندخوانی انجام شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۸ گیاهانی را که خود دانش‌آموزان کاشته بودند به‌عنوان کارعملی آوردند) برای دانش‌آموزان خواندیم و همراه ننه سرما و عمو نوروز از بهار و زمستان گفتیم و دل‌تنگی‌های ننه سرما را برای دیدن عمو نوروز به تماشا نشستیم.

بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمو نوروز، محمودآباد، اسفند 96

دانش‌آموزان نیز مثل ننه سرما انتظار عید و روزهای خوبی را که قرار بود چند روز دیگر مهمان‌ خانه‌هایشان باشد می‌کشیدند و برق شادی بیش‌ از پیش در دل‌هایشان موج می‌زد.

همچنین برای تسکین دل‌تنگی‌های ننه سرما از دوری عمو نوروز همگی باهم تصمیم گرفتیم که گل‌ها و گیاهان دلخواه خود را در باغچه‌ی دل عمو نوروز و ننه سرما کاشته و مراحل رشد آن را به نظاره بنشینیم که بعد ۲۷ روز مراقبت و تلاش گل‌ها و گیاهان دست کاشته‌مان به ثمر نشستند.

مربیان خانم‌ها: راشدی، نعمتی

محل اجرا: مدرسه دخترانه عرفانی (زینبیه)

بیشتر بخوانید: