فعالیت مربوط به کتاب غول مهربان صحرا در کلاس انجام شد.

ابتدا قبل از بلندخوانی بچه‌ها گل کاکتوس آوردند و در مورد این گل و خصوصیات آن با هم‌دیگر صحبت کردیم. نظرات بچه‌ها قبل از خواندن کتاب را شنیدیم. سپس بعد از بلندخوانی به اطلاعات خوبی دست پیدا کردند و گفتند ما اصلا فکر نمی‌کردیم کاکتوس اینقدر فایده داشته باشد. سپس با نصب نقشه روی تخته کلاس و استفاده از کره زمین به اطلاعات جغرافیایی خوبی هم دست پیدا کردند.