امروز نزدیک به ۱۸ عضو جدید داشتیم. از آمدن‌شان شاد بودیم و در کنار هم جلسه معارفه گذاشتیم.
چند دقیقه‌ای شعر و آواز خواندیم و سپس، بچه‌ها روی صحنه نمایشی که دیروز درست کرده بودیم، نمایش بازی کردند و لذت بردند.
نوبت صبح، بچه‌های کوچک‌تر یکی‌یکی داستانی را بلندخوانی و پشت صحنه عروسک‌گردانی کردند. این فعالیت برایشان خیلی جالب بود.
نوبت عصر هم بچه‌های بزرگتر پشت پرده نمایش اجرا کردند.
گفتنی است در حال حاضر نزدیک به ۶۸ کودک در گروه‌های سنی مختلف عضو کتابخانه هستند و فعالیت روزانه دارند.
از آمدن به کتابخانه بسیار استقبال می‌کنند هر روز از یک ساعت قبل از باز شدن کتابخانه، دم در کتابخانه منتظر می‌مانند. اکنون، کتابخانه خانه شادی، سرگرمی و آموزش برای کودکان شهرمان شده است.