ما امروز سه کار انجام دادیم:

  1. تعیین قوانین کتابخانه با نظر خود بچه‌ها
  2. مرتب کردن کتابخانه با کمک آن‌ها و یاد دادن کار گروهی و همکاری
  3. تعیین نماینده برای هر دو هفته یک‌بار و تعویض او برای اینکه بچه‌ها احساس مسئولیت یاد بگیرند. مسئله مهم این بود که همه این کارها با نظر و رأی بچه‌ها انجام گرفت.

مربی: نرگس بهابین

محل اجرا: محله میانکل، سرپل ذهاب

بیشتر بخوانید: