پس از بلندخوانی کتاب المر، فعالیت‌های مربوط به کتاب را همراه با کودکان انجام دادیم. برای فعالیت اول، جنگل المر را به کمک حیوانات پلاستیکی درست کردیم و با استفاده از عروسک المر، نمایش کتاب را اجرا کردیم. در فعالیت دوم، کودکان با استفاده از کاغذ رنگی ماسک فیل‌ها را درست کردند.

مربی: زر بی‌بی مقدم

محل اجرا: سراوان، روستای بخشان، دبستان مریم

   بیشتر بخوانید: