امروز بعد از بلندخوانی کتاب نبات کوچولو، مهمان عزیزی داشتیم. ایشان آقای جافر، روانشناسی از شمال کشور بودند. آقای جافر بچه‌ها را به طبیعت برده و همراه با آن‌ها بازی‌های هوشی و هیجانی انجام دادند. روز خوبی برای کودکان بود و این فعالیت، شور و نشاط زیادی در آن‌ها ایجاد کرد. با تشکر از آقای جافر
مربی: نرگس بهابین
محل: کرمانشاه، سرپل ذهاب، خیابان معلم، محله میانکل

بیشتر بخوانید: