کتاب «ایزی و راسو» را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و بعد نشستیم به ساختن عروسک ‌های انگشتی با مقوا

به نقل از رها آموزگار دبستان معلم، سراوان

پی‌نوشت: فعالیت پس از بلندخوانی یعنی همین؛ ساده است و با دردسترس‌ترین ابزار انجام می‌شود، بچه‌ها را هم عاشق کتاب خواندن می‌کند