شروع فعالیت‌های زیست‌محیطی (جمع‌آوری زباله) از امشب به تاریخ 31/2/ 97 درساعت 21:30.

ما مربیان اصلاً خبر نداشتیم. بعد از سه دور جمع کردن زباله‌ها، داخل پارک آمدند و به ما گفتند.

بیشتر بخوانید: