امروز دو مهمان عزیز از تهران داشتیم که در رابطه با کار با کودکان فعالیت می‌کردند. همراه با آن‌ها، به بازی‌های فکری و خلاقانه با کودکان پرداختیم. ازجمله این بازی‌ها، ساخت ویدئو پویانمایی‌ای با استفاده از خمیربازی، ترسیم پرچم ایران به مناسبت مسابقات جام جهانی فوتبال و نقاشی گروهی بود. برای نقاشی گروهی، کاغذ بزرگی را جلوی کودکان گذاشتیم و آن‌ها در قسمت روبروی خودشان مشغول نقاشی شدند. در آخر اثری داشتیم که همه کودکان در ایجاد کردنش سهیم بودند.

مربیان: خواهران احمدی

محل اجرا: کرمانشاه، سرپل ذهاب، بلوار احمدبن اسحاق، جنب دانشگاه پیام نور، کتابخانه ژیوان

بیشتر بخوانید: